Đồng Minh

15:15 19/03/2020

   Các chúa công thân mến!

Muốn thống nhất giang sơn trong “Thiên Mệnh Tam Quốc” thì Chúa công luôn cần những chiến hữu kề vai sát cánh. Chính vì vậy, tính năng “Đồng Minh” ra đời giúp chúa công tập hợp chiến hữu, bình định thiên hạ.

Để có thể tham gia vào một “Đồng Minh” chúa công cần đạt độ phát triển 220

Trong giao diện màn hình chính chúa công chọn “Đồng Minh”

Tại đây, Chúa công có thể:

  • Xin gia nhập “Đồng Minh” đã được gợi ý từ trước thông qua nút “Xin Vào”
  • Có thể tìm kiếm và gia nhập đồng minh mong muốn bằng cách gõ tên “Đồng minh” trong ô tìm kiếm.
  • Tự tạo “Đồng Minh” của mình thông qua nút “Lập Đồng Minh” (Chúa công cần tiêu tốn 1 lượng ngọc nhất định để tự lập đồng minh của riêng minh)

Khi đã tham gia đồng minh, Chúa công sẽ được hưởng những đặc quyền riêng dựa trên cấp độ của đồng minh.

Để tăng cấp và tìm kiếm tài nguyên cho đồng minh của mình các Chúa công có thể cùng chiếm thành trì của một Đồng minh khác hoặc thành NPC, ngoài ra Chúa công có thể tự bỏ tài nguyên của mình để quyên hiến cho đồng minh.

Để cống hiến cho đồng minh chúa công chọn mục “Thông Tin Cơ Bản” sau đó Click chọn “Quyên Hiến”

Tại đây, Chúa công có 4 lựa chọn để quyên hiến

Bằng cách di chuyển thanh trượt hoặc click vào dấu cộng bên trái mỗi dòng tài nguyên rồi Click “Xác nhận” chúa công đã quyên hiến thành công cho đồng minh của mình

Nếu chúa công muốn thoát khỏi “Đồng Minh” cũ, hãy chuyển sang mục “Thông tin thành viên” và click chọn “Thoát đồng minh” (Chúa công cần đợi 8h để có thể gia nhập đồng minh mới).

BQT THIÊN MỆNH TAM QUỐC

Trân trọng!