Khiêu Chiến Và Đổi Thưởng

16:11 10/01/2020

   Các chúa công thân mến!

Khiêu chiến chính là nơi chúa công phân hạng cao thấp với người chơi khác trong “Thiên Mệnh Tam Quốc”. Đi cùng với danh tiếng, chúa công sẽ có cho mình những phần thưởng xứng đáng khi đạt được thứ hạng cao

Để vào Khiêu chiến chúa công chọn mục  ''Khiêu chiến” ngoài màn hình chính

Click vào nút “Điều chỉnh” để cài đặt đội hình tấn công, phòng thủ (thông tin về tướng xuất trận và binh lực sẽ được hiển thị ngay tại đây)

Click vào hình dấu “+” để chọn tướng xuất trận

Sau khi cài đặt xong đội hình, chúa công hãy căn cứ vào binh lực chọn đối thủ và ấn “Khiêu chiến” để bắt đầu khiêu chiến

Chú ý: mỗi ngày chúa công có 10 lượt khiêu chiến, tùy theo cấp VIP mà chúa công có thể mua thêm lượt đánh bằng việc click dấu “+” cạnh số lượt kiêu chiến.

Đổi thưởng Khiêu chiến:

Khi chúa công đạt thứ hạng nhất định hệ thống sẽ tự động gửi phần thưởng xếp hạng về thư

Với mỗi lần đánh thắng, chúa công sẽ thu thập được võ huân, võ huân sẽ dùng để đổi tài nguyên, thẻ chiêu mộ, kinh nghiệm…

Để vào đổi thưởng, chúa công click vào mục “Đổi thưởng” trong diễn võ trường

Trân trọng!