Nhiệm Vụ - Thành Tựu Và Hệ Thống Hoạt Động

17:00 15/01/2020

   Các chúa công thân mến!

Hệ thống nhiệm vụ - thành tựu

Để bắt đầu làm các nhiệm vụ, chúa công hãy chọn mục “Nhiệm vụ” trên màn hình chính hoặc click vào dòng thông báo nhanh nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ

- Chọn mục “Nhiệm vụ” ngoài cùng bên phải để vào phần nhiệm vụ.

- Các thông tin của nhiệm vụ chính và nhánh đi kèm nôi dung, phần thưởng sẽ được hiển thị đầy đủ trong  bảng

- Chúa công chỉ cần click chọn vào nút “Tới” để bắt đầu nhiệm vụ mong muốn.

- Sau khi hoàng thành 1 nhiệm vụ chính hoặc nhánh, chúa công hãy chọn nút “Hoàn thành” để nhận thưởng

2. Thành tựu

- Chọn mục “Thành tựu” ngoài cùng bên phải để vào thành tựu

- Các thông tin của thành tựu đi kèm nôi dung, phần thưởng sẽ được hiển thị đầy đủ trong bảng.

- Sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ trong thành tựu, chúa công hãy bấm “Nhận” để nhận thưởng

Hệ thống hoạt động

- Để tham gia vào các hoạt động vô cùng phong phú và đặc sắc, chúa công hãy chọn mục “Hoạt động” trên màn hình chính

- Tại đây, chúa công có thể xem danh sách hoạt động đang có trong game thông qua cột danh sách bên trái

- Mỗi hoạt động sẽ có nội dung khác nhau và được hiển thị chi tiết kèm phần thưởng ở mục bên phải

Trân trọng!