Tăng Cấp Tướng

14:34 13/01/2020

   Các chúa công thân mến!

Để bắt đầu nâng cấp cho tướng, chúa công hãy chọn mục “Võ tướng” trên màn hình chính

Trong giao diện võ tướng chúa công hãy chọn vị tướng mình muốn tăng cấp từ thanh thống kê tướng, tiếp đến click chọn mục “Chi tiết”

Chọn mục “Tăng cấp tướng” để vào giao diện nâng cấp

Chúa công click vào đạo cụ nâng cấp để bắt đầu nâng cấp.

Chú ý: Có 5 lựa chọn tăng cấp với mức kinh nghiệm tăng dần từ trái qua phải và tất cả đều được bán trong “Cửa hàng thần bí”

Trân trọng!