Tăng Sao Tướng

14:26 13/01/2020

   Các chúa công thân mến!

Tăng sao cho tướng cũng là một trong những cách giúp gia tăng lực chiến cho tướng. Để bắt đầu nâng cấp sao cho tướng, chúa công hãy chọn mục “Võ tướng” trên màn hình chính

Trong giao diện võ tướng chúa công hãy chọn vị tướng mình muốn tăng sao từ thanh thống kê tướng, tiếp đến click chọn mục “Chi tiết”

Chọn mục “Thức tỉnh tướng” để vào giao diện tăng sao

Nếu vị tướng bạn muốn tăng sao có đủ lượng nguyên liệu cần thiết hãy chọn mục “Thức tỉnh tướng” để tăng thêm 1 sao cho tướng

Chú ý: Nếu thiếu mảnh “hổ phù thấp - cao” chúa công có thể vào ngay cửa hàng thần bí để mua, còn nếu thiếu mảnh tướng hãy kiếm trong “Chiêu mộ”

Bảng nguyên liệu tăng sao tướng

Trân trọng!