Thiên Hạ Đại Thế

16:54 15/01/2020

   Các chúa công thân mến!

''Thiên Hạ Đại Thế" là hoạt động chung dành cho tất cả các thành viên cùng một máy chủ game. Để hoàn thành mỗi nhiệm vụ đòi hỏi các chúa công cần chung tay vì một mục tiêu duy nhất.

Để vào “Thiên Hạ Đại Thế” chúa công hãy chọn mục “Thiên hạ” ngoài màn hình chính

Trong Thiên hạ đại thế sẽ chia thành 2 mục mà chúa công cần để ý gồm

1. Cột tên và mục tiêu hoàn thành: Hiển thị tên cũng như mục tiêu cần đạt được để nhận thưởng. Tiến độ hoàn thành cũng được cập nhật và hiển thị ngay trong thanh “Tiến độ”

2. Cột phần thưởng: danh sách phần thưởng sẽ nhận được, để xem chi tiết phần thưởng chúa công chỉ cần click trực tiếp vào bất kì vật phẩm nào đang hiển thị. Khi đã hoàn thành 1 nhiệm vụ chúa công chọn mục “Nhận” để nhận thưởng

Trân trọng!