Trang bị tướng

16:09 14/01/2020

   Các chúa công thân mến!

Để bắt đầu thiết lập các trang bị cho tướng, chúa công hãy chọn mục “Võ tướng” trên màn hình chính

Trong giao diện võ tướng chúa công hãy chọn vị tướng mình muốn lắp trang bị từ thanh thống kê tướng, tiếp đến click chọn mục “Chi tiết”

Tại đây, chúa công sẽ thấy 3 ô trang bị lần lượt là “vũ khí – giáp – bảo”

Để bắt đầu tiến hành trang bị, chúa công hãy click vào dấu “+” trong ô trang bị mong muốn

Giao diện vũ khí hiện ra, chúa công hãy chọn trang bị mình muốn lắp cho tướng và click “Trang bị” để xác nhận

Chú ý:

  • Trang bị muốn lắp phải phù hợp với cấp tướng
  • Đánh NPC có level 3 trở lên sẽ rơi ra rương có tỉ lệ mở được trang bị
  • Có thể đổi rương trang bị trong mục đổi thưởng “Khiêu chiến”

Trân trọng!